Wikkel die Brein Wawyd Wakker

R190.00

KLIK HIER om die eerste gratis hoofstuk af te laai: Mind Moves – Wikkel die brein wawyd wakker

Mind Moves – wikkel die brein wawyd wakker is ‘n gids vir onderwysers wat daagliks leerblokkasies in die klaskamer teëkom. Dit is nie geskryf as ‘n akademiese handboek nie, maar as ‘n snelnaslaangids vir onderwysers op wie se skouers die reuse taak rus om ons land se kinders te onderrig.

Mind Moves is eenvoudige liggaamsoefeninge wat in die klas gedoen kan word om die brein doeltreffend “op te warm” vir die leerproses.

Mind Moves – wikkel die brein wawyd wakker is ‘n gids vir onderwysers wat daagliks leerblokkasies in die klaskamer teëkom. Dit is nie geskryf as ‘n akademiese handboek nie, maar as ‘n snelnaslaangids vir onderwysers op wie se skouers die reuse taak rus om ons land se kinders te onderrig.

Mind Moves is eenvoudige liggaamsoefeninge wat in die klas gedoen kan word om die brein doeltreffend “op te warm” vir die leerproses.

Dit is ongelukkig egter nie altyd voldoende om die brein “op te warm” nie. Kinders met spesifieke ontwikkelingsbehoeftes mag dalk meer gespesialiseerde hulp van terapeute benodig. Onderwysers kan gerus ‘n lys van terapeute in hul omgewing byderhand hou na wie sulke kinders verwys kan word.

Vir diegene wat nie toegang tot ‘n terapeut het nie, kan Mind Moves – wikkel die brein wawyd wakker as ‘n uiters nuttige gids dien. Die oefeninge in hierdie boek verskaf riglyne aan onderwysers en ouers om kinders se liggaamlike, emosionele en intellektuele ontwikkeling ‘n hupstoot te gee sodat hulle optimale voordeel kan trek uit die onderrig wat hulle in die klaskamer ontvang.

Die oefeninge in hierdie boek is gebaseer op jare se praktiese ondervinding in die klaskamer en talle individuele konsultasies, en is geskoei op verskeie studieterreine soos die neuro-ontwikkelingsielkunde, arbeidsterapie, spraak- en taalterapie asook remediërende onderwys.

Mind Moves boots die primitiewe refleksbewegings na wat babas van nature vanaf bevrugting en dwarsdeur hul eerste lewensjaar uitvoer. Hierdie bewegings bedraad die brein en liggaam met die oog op doeltreffende leer en moet korrek uitgevoer word om te slaag. Hoofstuk 6 bevat illustrasies van en instruksies vir die korrekte uitvoering van die Mind Moves.