WAT IS Mind Moves se LEESGEREEDMAKINGSPROGRAM

Dis ‘n leesGEREEDMAKINGSprogram, dit is nie ‘n leesprogram nie.

Hierdie program word as e-leer aangebied en bestaan uit:

 • ‘n reeks van 33 opleidingsvideos (90 minute se kyktyd in totaal)
 • 11 kort toetsies na elke video om leer vas te lê
 • ‘n handleiding met 30 volledige lesse, 39 plakkate, een werkboek asook ‘n verskeidenheid klankgrepe
 • ‘n sertifikaat met 15 SACE punte.
Die fokus is op:
 • die voorvaardighede wat nodig is voordat ‘n kind gereed is om te leer lees
 • taalontwikkeling op ‘n ouditief-kinestetiese manier (luister en balans voor lees)
 • ‘n speelse oorgang van luister en praat, na die simbole van Afrikaans
 • elke letter se plek op en om ‘n kind se lyf
 • die korrekte vorming van die letters wat die meeste in Afrikaans gebruik word
 • die uitskakeling van verwarring wat as leesprobleme en soms selfs as disleksie mag voorkom.

WAT HET JY NODIG vir Mind Moves se LEESGEREEDMAKINGSPROGRAM

 • tyd ongeveer 90 minute om videos te kyk en vrae te antwoord
 • elektrisiteit, internet, data, ‘n foon of rekenaar vir opleiding (90 minute)
 • aankoop van die Mind Moves se leesGEREEDMAKINGsprogram
 • papier, kryt, potlode, boontjiesakkies
 • PASSIE.

WIE SAL BAAT BY Mind Moves se LEESGEREEDMAKINGSPROGRAM

 • Graad R kleuters in voorbereiding vir graad 1
 • Graad 1 leerders om die simbole van Afrikaans vas te lê
 • Ouer leerders wat met skryf en lees sukkel.

WIE MAG OPLEI IN Mind Moves se LEESGEREEDMAKINGSPROGRAM

Enige geletterde persoon met ‘n passie vir leer, lees en kinders kan in hierdie program oplei.

Geen kwalifikasies is nodig nie, behalwe die belofte dat daar:

 • elke dag ‘n storie gelees sal word
 • tyd vir gesprek sal wees (luister en praat) en
 • die program in volgorde en volgens die riglyne aangebied sal word.